Ed. Infantil

En el segon cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys) apostam per metodologies actives, on l'infant és el protagonista. 

Donam importància a es activitats manipulatives, a l'experimentació, a la representació, a l'educació emocional, a la iniciació al treball cooperatiu, al treball de projectes. Activitats que tindran continuïtat durant tota l'Educació Primària.

En els diferents moments del dia, la distribució dels alumnes, els materials i els espais van variant perquè els infants tinguin experiències en gran grup o en petit grup i també perquè hi hagi moments d'activitat autònoma.


Cursos de Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil
Aina Maria Gayà Blanquer
Antònia Torrens Costa
María de la Fe Vázquez Porras
Mónica Badillo Cosano