Història

Des de l’any 1850 som un referent en educació dins el nostre poble, quan la Congregació de GERMANES DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL, funda una escola “Costura de Nines” i també una Guarderia Infantil o “Casa de Cuna”. Aquesta escola es converteix en Escola Primària, constituïda legalment per ordre del 29 de setembre de 1949. 

Amb la Llei General d’Educació, l’Escola de Sant Vicenç de Paül es transforma en Col.legi d’E.G.B., de 8 unitats, rebent l’autorització i classificació definitiva per O.M. 17-1-76 (BOE 24-II-76). A la mateixa data s’aprova el canvi de denominació del Col.legi Sant Vicenç de Paül, per el de “L’ASSUMPCIÓ”. 

Des del curs 1972/73, ha estat subvencionat al 100%. 

És un centre Concertat d’Educació Primària i ESO des del curs 1986/87, segons O.M. 16-05-86 (BOE 24-05-86). Elcentre d’Educació Infantil, amb autorització definitiva segons O.M. 14-11-97, de la mateixa titularitat, està concertat des del curs 1998/99 i és adscrital centre d’Educació Primària i ESO. 

Des del 01/01/2017 el centre passa a formar part de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB), sense perdre la seva identitat. 

La Comunitat Educativa coneix, accepta i assumeix les característiques d'aquest centre i amb la seva animació i empenta fa possible una educació de qualitat des de la pròpia realitat cultural i lingüística.