Qui som?
BENVINGUDA

Benvinguts a formar part de la família de L'Assumpció.

El col·legi L’Assumpció és un centre educatiu concertat que es troba al centre històric de Binissalem. El nostre alumnat comprèn edats des del 0 als 16 anys: Educació Infantil (0-6 anys), Primària (6-12 anys) i ESO (12-16 anys) amb un nombre aproximat de 350 alumnes. 

El centre va néixer amb les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i actualment forma part de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB).

Som un centre d'una línea on l'acció educativa és compartida per tots: mestres, alumnes i famílies.

Tenim un professorat estable i en formació permanent. Tenim clar que l'infant és el principal protagonista del seu aprenentatge.

El criteri general de l'escola és el de proporcionar una resposta educativa adaptada a la diversitat de capacitats, interessos i ritmes d'aprenentatge dels infants que componen el grup-classe.

Estam compromesos amb l'aprenentatge de l'anglès des de l'etapa d'educació infantil així com en l'ús de les noves tecnologies.


Les nostres intencions educatives són: 

  • Crear un escola que potenciï l’aprenentatge en cada un dels seus racons i de les seves activitats sempre adaptant-se al ritme de cada un dels infants.  

  • Crear una escola inclusiva que atén a la diversitat de cada un dels seus alumnes. Cobrir totes les necessitats que  presenten els alumnes ja siguin educatives, socials o emocionals  

  • Potenciar una bona relació escola-família per tal d’aconseguir la millor educació per els nins i nines del nostre poble.  

  • Tenir present els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per garantir un futur a les noves generacions.  

  • Incloure l’escola dins el seu context físic i social. L’escola ha de ser permeable davant les situacions d’un món en constant canvi. 

  • Crear vincles de confiança amb un professorat estable i amb contínua formació. Aquest fet ajuda als nostres infants a sentir-se segurs, còmodes i a crear un clima i un sentiment a pertinença cap a l’escola.  

  • Formar persones plenament competencials en tots els àmbits de la seva vida. 

  • Formar alumnes amb pensament divergent, esperit crític, formats en valors, amb consciència ecosocial,... 

  • Educar en valors i potenciar el creixement personal de cada infant.  

Finalitats


El centre parteix d'una educació integral, amb una pedagogia activa, tenint en compte l'atenció a la diversitat i promocionant activitats socials i culturals.

La nostra MISSIÓ és formar persones responsables i creatives, amb empatia, autonomia i curiositat intel·lectual, que desenvolupin al màxim les seves capacitats i el sentit crític.

Els VALORS en què es basa l'escola són, entre altres, l'autonomia i la responsabilitat , en un marc cristià de convivència, solidaritat i respecte.

ALTRES CENTRES DE LA FECIB