Notícies
Ajuts menjador 23-24

CONVOCATÒRIA AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR CURS 2023-24

 

Requisits per ser-ne beneficiari: Unitats familiars que durant el curs escolar 2023-2024 tenen infants escolaritzats al segon cicle d’E.Infantil, E.Primària o ESO.

 Tipus de beneficiaris: 

- Per barem (sol.licitud Annex 2 A): 

o Motius socioeconòmics: d’acord amb els criteris de les bases. 

o Motius de desplaçament: alumnes que fan ús del transport escolar o alumnes escolaritzats fora de la seva localitat perquè en la seva no s’imparteixen els estudis que està cursant. Només es pot sol.licitar per un dels dos motius. 

- Beneficiaris directes (sol.licitud Annex 2 B): 

Alumnes en situación d’acolliment Família víctima de violencia de gènere 

Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els pares) 


Dates 

Del dia 22/06/2023 fins al 30/06/2023 


Informació 

Servei de Comunitat Educativa de la CAIB 

971 870 377