Ed. Primària

A l'etapa de primària oferim als nostres alumnes una educació adreçada al seu desenvolupament integral, i a la seva competència per desenvolupar-se en la societat actual. 

L'ús de diferents metodologies afavoreix que siguem una escola inclusiva, treballant de manera transversal els continguts i els valors que considerem necessaris per viure en societat.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària
Antònia Massip Sastre
Joana Maria Abrines Martí
Núria Carlota Blando Coll
Joana Bruno Fuster
Magdalena Nadal Vallès
Antònia Reus Paredes
Francesca Vallès Moragues
Pilar Mas Rosselló
Manoli Elías Celaya
María del Rocío Pérez Caba
Catalina Jaume Martín
Mª Francisca Cabot