Escoleta

En el primer cicle d'Educació Infantil (de 0 a 3 anys) trobareu mirades, complicitat, seguretat, respecte, amor ... El joc és sinònim de creixement, per aquest motiu l'utilitzam com a recurs metodològic.

En els "Petits de l'Assumpció", a més de tenir cura de les necessitats bàsiques de l'infant, proposam activitats d'experimentació, observació i manipulació on els infants poden anar analitzant i verbalitzant tot allò que fan, tant a les activitats manipulatives com a les motores.Cursos de Escoleta
Professorat de Escoleta
Catalina Moyà Colmillo
Catalina Llompart Villalonga
Francisca Sastre Ramis