Ed. Secundària

Durant l'Educació Secundària continuem proporcionant al nostre alumnat una formació integral, de qualitat, que afavoreixi la seva autonomia, sentit crític i compromís social. Per això donem molta importància a les metodologies actives des del punt de vista competencial, amb treball cooperatiu, interdisciplinars, a les TIC, al treball en valors,... buscant en tot moment un tracte molt proper del professorat, tant amb els estudiants com amb les famílies.

L'objectiu principal és aconseguir que en acabar la ESO els nostres alumnes tinguin una sòlida base educativa, moral i emocional,

Cursos de Ed. Secundària
Professorat de Ed. Secundària
Santiago Rigo Aguiló
Vicenç Villalonga Llufriu
Miquel Àngel Bisbal Ferré
Joana Maria Cabot Estarellas
Julio González Cabot
Julio González Cabot
Francesc Grimalt Horrach
Àngel Jaume Ríos
Maribel Magán Ibáñez
Inmaculada Mellado Mellado
Damiana Pascual Vives
Antònia Ramis Nadal