Notícies
Escolarització 23-24

Enllaç a la web d'ecolarització de ConselleriaFORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA


Tots els alumnes que han estat admesos en aquest Centre han de formalitzar la matrícula segons el següent horari:· Educació Infantil

del 22 al 28 de juny.


· Educació Primària

del 23 a 30 de juny.


· Educació Secundària Obligatòria:

Del 23 a 30 de juny


· Documentació necessària:

- 2 fotos de carnet (només els alumnes d'infantil)

- Fotocòpia DNI de l’alumne/a o del llibre de família

- Fotocòpia DNI dels pares

- Full de matrícula emplenatBinissalem, 21 de juny de 2023.